วิธีการเปลี่ยนสินค้า และคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

1.สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อกับทางร้านค้าไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแบบ หรือคืนสินค้าได้ เว้นเสียแต่ว่าสินค้าที่ร้านค้าจัดส่งให้นั้นผิดรุ่น ผิดสี หรือมีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีตำหนิต่างๆ ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กับท่าน หากท่านพบเจอปัญหาดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งให้ร้านค้ารับทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว หรือ 4 วันนับจากวันที่ร้านค้าส่งสินค้าให้กับท่าน หากพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวร้านค้าจะถือว่าท่านได้ยอมรับในตัวสินค้า และถือว่าสินค้าที่ส่งให้ท่านนั้นมีความสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาใด ๆ

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งคืนสินค้าให้ร้านค้านั้น ทางผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ร้านค้าจะรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่าน สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับ

3.กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอเงินคืน คืนเงินลูกค้าจะได้เงินคืนภายใน 15 – 30 วันทำการ

กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

อีเมล apccthai@apcc.co.th

Facebook Message FB: IN2IT (Thailand)

Line Official @in2it

LOGIN AS EXISTING CUSTOMER

REGISTER