Search

ซัมเมอร์นี้ต้องปัง รวมวิธีกรีดอายไลเนอร์

ให้เริ่มจากการกรีดอายไลเนอร์เส้นบาง ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มเลเยอร์ความหนาจนกว่าจะพอใจดีกว่ากรีดหนา ๆ ไปก่อนแล้วถ้าอยากให้บางลง ก็จะต้องแก้โดยการลบออก จะเสียเวลาไปอีก เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะสาว ๆ

LOGIN AS EXISTING CUSTOMER

REGISTER